1. کارمند رسمی آموزش وپرورش
  2. دکترای شیمی معدنی
  3. 22سال سابقه تدریس در اموزش وپرورش
  4. تجربه عالی در نکات کنکوری وتست زنی