فوق لیسانس ریاضی کاربردی-انالیز عددی

دبیر رسمی اموزش وپرورش

دارای 20سال سابقه تدریس در بهترین مدارس تهران

تجربه حرفه ای تست زنی ونکات کنکوری