پذیرفته شدگان آزمون سراسری  ۱۴۰۱آموزشگاه دکتر نوعی

 

علی کیان مهر مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر 
مهرداد زروانی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات
محمد ستایش نژاد ریاضیات کاربردی دانشگاه تبریز
مهدی شیری مهندسی برق دانشگاه قزوین
علیرضا میری مهندسی برق واحد تهران جنوب
امیر حسین آقایاری مدیریت دانشگاه ایرانیان
متین غفوری مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات

 

        پذیرفته شدگان آزمون سراسری  ۱۴۰۰ آموزشگاه دکتر نوعی

 

محمد یلسیایی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
امیر علی حبیب زاده مهندسی متالوژی دانشگاه علم و صنعت
محمد رضا دلاویز مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قم
محمد طاها سنبلی مهندسی برق دانشگاه سمنان
سینا رحیمی مهندسی صنایع دانشگاه مشهد
مهرداد زروانی مهندسی صنایع دانشگاه قزوین
امیر حسین آواره اردکانی  مهندسی برق دانشگاه سمنان
زینت معطری  علوم ورزشی دانشگاه الزهرا

 

 

        پذیرفته شدگان آزمون سراسری  ۱۳۹۹ آموزشگاه دکتر نوعی

 

 بنیامین رسولی مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر
سپهر ترکمان مهندسی مکانیک دانشگاه رجایی
شیرین شیرکوند مهندسی برق دانشگاه آل طه
محمد سبحان رسولی پرستاری دانشگاه شاهد
حسن رفیعی مهندسی هوافضا واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید عسکری مدیریت صنعتی دانشگاه غیرانتفاعی
زینب مجیدی نیا هوشبری علوم  پزشکی آزاد-تهران
علی علی اکبری شیمی کاربردی واحد تهران شمال

 

اسامی پذیرفته شدگان  دانشگاه آموزشگاه دکتر نوعی در کنکور سراسری سال ۴۰۲

نام دانش آموز

رشته تحصیلی نام دانشگاه
۱-مینا فخیم دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی
۲-سینا عباسی مهندسی برق دانشگاه تهران
۳-ضحی خانلری ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید بهشتی
۴-فاطمه باجمالو مهندسی برق دانشگاه تهران
۵-محمد میر حیدری پرستاری دانشگاه بهبهان
۶-نرگس نوروزی مهندسی معماری دانشگاه شریعتی
۷-امیر رضا واحدی مهندسی پزشکی دانشگاه صدرا
۸-سارا مرادی مهندسی صنایع دانشگاه ارشاد
۹-غزاله رجبی مهندسی پزشکی دانشگاه ابرار
۱۰- محمد امین دولت آبادی حقوق دانشگاه عدالت
۱۱-کیمیا امید فر مهندسی پزشکی دانشگاه ایوانکی
۱۲-امیر محمد آقا بیک مهندسی نفت واحد علوم و تحقیقات تهران
۱۳-امیر حسین تاجیک مهندسی پزشکی دانشگاه ایوانکی
۱۴-علی رحیمی مدیریت مالی دانشگاه شاهرود
۱۵-صادق رکن آبادی مهندسی برق واحد تهران شرق
۱۶-فاطمه توتونچی مهندسی محیط زیست واحد تهران مرکز