مقالات دکتر مازیار نوعی

گزیده ای از فعالیت های جناب دکتر مازیار نوعی

دكتري تخصصي شيمي فيزيك و استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران

  استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کارشناسی: شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد واحد شهرری

کارشناسی ارشد: شیمی فیزیک از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران(رتبه سوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۸۴ دانشگاه آزاد)

دکتری: دکتری تخصصی شیمی فیزیک از دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران(رتبه سوم آزمون سراسری دکتری تخصصی سال ۸۶ دانشگاه آزاد)