دکترای مهندسی انرژی دانشگاه ازاد اسلامی

هیات علمی دانشگاه ازاد ماهشهر

بیش از15سال سابقه تدریس در دانشگاه ومدارس

فن بیان قوی وتکنیکی در مسائل ریاضی