پزشک عمومی

دارای رتبه برتر کنکور تجربی دانشگاه تهران

فن بیان عالی تجربه تست زنی حرفه ای