۱۶ آبان , ۱۳۹۶
اپراتورهای ایرانی

انتقاد زائران از اپراتورها و بی‌مسئولیتی وزارت ارتباطات

اپراتورهای ایرانی دولت بهار: وقتی […]