۱۷ بهمن , ۱۳۹۷

دانشمندان برای اولین‌بار حیات مصنوعی کوانتومی ساختند

بیگ بنگ: آیا منشأ حیات […]