۱۱ دی , ۱۴۰۱

ساخت ماده‌ای که در آن زمان “دو بعد” دارد

به گفته پژوهشگرانی که آن […]