۲۳ مرداد , ۱۳۹۷

زمان بندی کلاس های کنکور تابستانه آموزشگاه دکتر نوعی

۲۰ مرداد , ۱۳۹۷
چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله ISI آقای دکتر نوعی درسال ۲۰۱۸

۱مقاله چاپ مقاله ISIتحت عنوان […]
۷ مرداد , ۱۳۹۷

همایش رایگان عربی استاد اصفهانی

همایش رایگان عربی استاد اصفهانی […]
۳ مرداد , ۱۳۹۷

همایش رایگان انتخاب رشته کنکور ۹۶

همایش رایگان انتخاب رشته کنکور […]
۳ مرداد , ۱۳۹۷

جلسه برنامه نویسی وبرنامه سازی اقای عباسی

تاریخ سه شنبه ۲ مرداد […]
۳۱ تیر , ۱۳۹۷
مشاوره برنامه سازی

همایش رایگان برنامه نویسی وبرنامه سازی

۲۷ تیر , ۱۳۹۷
همایش حسابان جناب اقای رفیعی

همایش حسابان با حضور گرم جناب اقای رفیعی

۲۷ تیر , ۱۳۹۷
همایش جناب اقای دخیلیان

همایش جناب اقای دخیلیان مدرس زبان

۱۹ تیر , ۱۳۹۷

برنامه درسی تابستان آموزشگاه دکتر نوعی

زمان بندی برنامه درسی آموزشگاه […]