۲۷ تیر , ۱۳۹۷
همایش جناب اقای دخیلیان

همایش جناب اقای دخیلیان مدرس زبان

۱۹ تیر , ۱۳۹۷

برنامه درسی تابستان آموزشگاه دکتر نوعی

زمان بندی برنامه درسی آموزشگاه […]
۱۹ تیر , ۱۳۹۷
همایش دکتر حیرتی مقدم

همایش زیست دکتر حیرتی مقدم

برگزاری همایش زیست دکتر حیرتی […]
۱۹ تیر , ۱۳۹۷
همایش دکتر ذاکری

همایش شیمی دکترذاکری

برگزاری همایش شیمی  دکتر ذاکری […]
۱۶ تیر , ۱۳۹۷

شروع کلاس های تابستانه دکتر نوعی کنکور ۹۸##

زمان شروع کلاس های تابستانه […]
۱۳ تیر , ۱۳۹۷
همایش رایگان شیمی

تصاویر برگزاری همایش رایگاه شیمی

برگزاری همایش رایگان شیمی توسط […]
۱۲ تیر , ۱۳۹۷
دومین نشست تخصصی موسسین ومدیران وآموزشگاه کنکور وتقویتی وزبان

دومین نشست تخصصی موسسین ومدیران وآموزشگاه کنکور وتقویتی وزبان

دومین نشست تخصصی موسسین ومدیران […]
۱۱ تیر , ۱۳۹۷

همایش رایگان شیمی

برگزاری همایش رایگان شیمی توسط […]
۳۰ خرداد , ۱۳۹۷
کلاس انگزیشی اموزشگاه دکتر نوعی

برگزاری مشاوره انگیزشی وآمادگی کنکور کلاس یازدهمی ها

برگزاری کلاس انگزیشی وامادگی کنکور […]