۱۹ فروردین , ۱۳۹۷
چاپ مقاله ISI

چاپ مقاله ISI آقای دکتر نوعی درسال ۲۰۱۸

چاپ مقاله ISIتحت عنوان effect […]
۱۸ فروردین , ۱۳۹۷

دانشگاهها، می‌توانند نقش موثری در ارتقا کیفیت تولیدات داخلی ایفا کنند

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان […]
۱۶ اسفند , ۱۳۹۶
اندروید جدید جاسوسی از دوربین را غیرممکن می کند

اندروید جدید جاسوسی از دوربین را غیرممکن می کند

این مطالعه که بر روی […]
۸ اسفند , ۱۳۹۶

اظطراب به حافظه کمک می کند

این مطالعه که بر روی […]
۸ اسفند , ۱۳۹۶
مراسم تقدیروتشکر از خانم محمودی در اموزشگاه تقویتی وکنکور دکتر نوعی

مراسم تقدیر وتشکر از خانم محمودی در آموزشگاه تقویتی وکنکور دکتر نوعی ۷ اسفند ۹۶

۳ اسفند , ۱۳۹۶
انتخاب اموزشگاه تقویتی وکنکور دکتر نوعی به عنوان اموزشگاه برتر ناحیه یک شهر ری

آموزشگاه دکتر نوعی به عنوان اموزشگاه برتر ناحیه یک شهرری

انتخاب آموزشگاه تقویتی وکنکور دکتر […]
۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
لزوم ایجاد سیستم‌های یکپارچه برای مدیریت و پیشبرد برنامه‌های بین‌المللی سازی آموزش عالی

لزوم ایجاد سیستم‌های یکپارچه برای مدیریت و پیشبرد برنامه‌های بین‌المللی سازی آموزش عالی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری […]
۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
بازدیدریاست محترم آموزش وپرورش ناحیه یک شهرری از آموزشگاه تقویتی وکنکوردکتر نوعی

بازدیدریاست محترم آموزش وپرورش ناحیه یک شهرری از آموزشگاه تقویتی وکنکوردکتر نوعی

بازدیدریاست محترم آموزش وپرورش ناحیه […]
۲۸ بهمن , ۱۳۹۶
جلسه شورای موسسین اداره کل اموزش وپرورش

شورای موسسین اداره کل اموزش وپرورش شهرستان تهران-بهمن۹۶

جلسه شورای موسسین اداره کل […]